Skip to main content

Teamtraining

Hoe krijgt u uw team doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger?

Hoe maakt u de onderlinge samenwerking van teamleden op een constructieve manier bespreekbaar? Maakt u optimaal gebruik van de unieke talenten van elk teamlid?
Hoe zorgt u ervoor dat de sfeer en het werkplezier binnen het team verbetert? Teamtraining draagt bij aan de oplossing van deze vragen.

Kwaliteitsverbetering op de werkvloer

Teamtraining

Als trainer heb ik een specifieke methodiek ontwikkeld op het gebied van kwaliteitsverbetering binnen teams. Het is een manier om niet top-down, maar bottom-up te werken. Bij deze strategie worden eerst de gevoelens, meningen en wensen van het team geïnventariseerd.
De mensen op de werkvloer zoeken zelf naar structurele oplossingen om de kwaliteit van het team te verbeteren. Op basis hiervan maakt het management beleid voor de organisatie.

Tevredenheidsbeleving in teams

'Feelings are facts'. Mensen worden niet zozeer door hun ratio als wel door hun emoties gedreven. Zij denken niet tevreden of ontevreden, maar voelen zich al of niet tevreden! Tevreden medewerkers zijn gemotiveerder, presteren beter en zijn loyaler aan het bedrijf of organisatie. Met 'Sjomi, de relatiemeter methodiek' kunt u in één oogopslag tevredenheidsbeleving in teams zichtbaar, meetbaar en bespreekbaar maken. Traject In overleg Kosten In overleg

Traject

In overleg

Kosten

In overleg
Neem vrijblijvend contact op